Lwów cesarsko-królewski i Lwów międzywojenny, bo w takim mieście autor mieszkał i taki zachował w pamięci.
Trudno właściwie tę książkę opisywać, trzeba ją smakować jak kawał znakomitego tortu, którego przybraniem są liczne zdjęcia, rysunki, dokumenty.
W zakończeniu wiersza Odchodzę od Was, zamykającego tomik, zawarte jest przesłanie autorki: (.) Komu mam dziękować?
Odnoszę jednak wrażenie, że chce epatować czytelnika bogactwem literatury.Rozpoczęła się wojna, która pochłonąć miała 25 tysięcy ofiar.".Bagnetów i szabel Ale z tego wyliczenia nie wynika, by Polska i Ukraina miały przewagę.Zakończyło się niestety klęską młodziutkich, źle zorganizowanych i jeszcze gorzej uzbrojonych powstańców, których celem było opanowanie miasta i przedarcie tenis lotto niño się do Rumunii, do polskiego wojska.Ducha, podobnie nie było ulicy Piotra i Pawła, ale były dwie obok siebie położone ulice: osobno.Vivat rex fallen die Bojaren mit weniger Begeisterungem).Dla lwowiaków przywykłych do sentymentalnych jedynie wspominków, wyciskających wprawdzie i łzy, i uśmiech, tym razem jest to uczta co się zowie intelektualna serwowana przez autora obdarzonego i talentem literackim, i dowcipem, i rozumem.Szymon Askenazy i Kazimierz.Po zamachu ukraińskim l listopada rano załoga rozpoczęła obronę Lwowa.Drugą część książki Wasylkowski poświęcił jak pisze autorom, których nie chciano pamiętać".Podstawy prawne przetwarzania danych, twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonymi w obecnie obowiązujących przepisach podstawami prawnymi.Czy w tej restauracji są serwowane dobre posiłki bezglutenowe?
W rzeczywistości jest ich znacznie więcej.Na całym świecie panował spokój, tylko we Lwowie toczyły się walki.Formalnie ukonstytuowało się państwo ukraińskie, a nocą z 31 października na l listopada, w drodze zamachu stanu, ukraińskie oddziały wojskowe opanowały Lwów.Bailly (zresztą na innej stronie) jest mowa o marszałku Fochu.Administrator danych, administratorem Twoich danych osobowych jest Corner Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie,.Kozłowskiego, której podtytuł brzmi: Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 19181919, obejmuje o wiele dłuższy okres historyczny (krótki zarys od końca., a bardziej szczegółowo od połowy XIX.) i większy obszar terytorialny, (bo także całą Ukrainę naddnieprzańską).Pomińmy tu znany fakt że każdy autor, który przez dłuższy czas zajmuje się jakimś problemem historycznym, ma skłonności do przeceniania jego wagi.Wyniki profilowania mogą być wykorzystywane.Strona 39: pomnik Adama Mickiewicza nie został wzniesiony w 1905., jak podają wszystkie (!) przedwojenne przewodniki po Lwowie, ale 30 października 1904.
Prowadzi czytelnika po Wałach Hetmańskich, Parku Stryjskim, Wysokim Zamku.
Autorka w ostatnim rozdziale pracy omawia wyczerpująco dwudziestowieczne piśmiennictwo dotyczące nowszych dziejów obrazu, a publikację opatruje bogatym materiałem ikonograficznym.