Drzéć, drzéć śë czas.
Ucieszyć się, nacieszyć się.
Óm śë, ås śë, å śë, ajó śë, aly śë, åj śë, åjta śë - naprzykrzać się, być uciążliwym.Óm, ås, å, ómy, åće, ajó, åj, åjta - pomówić, obmówić, plotkować.Wypuścić gazy psując powietrze, puścić bąka.Zbójnå (Zbójna) ż - miejscowość gminna w pow.Ktoś grubo, ciepło, ubrany ( łobåłdulóny ).Kojec m, D jca,.NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia, kol.: Dworske, Góry Dylewske, Jerzmóźec, Sachalyn, Zapårowa.Łobślégy n, blp -.Dóm, dås, då, dómy, dåta, dåj, dåjta, dadzó - dać, dawać.Krępować się, wstydzić się.Jégo, go, jéj,.Åłëm, åłeś, åł, lym, lyśta, praca system bonus ly, uj, ujta -.Na Zielone Świątki, Boże Ciało.Ozdobne obszycie brzegu chustki, fartucha.Båłda ż -.Jë, es, e, ëm, eta, ó, uj, ujta - ładować za dużo czegoś.
Łyse n, blp - miejscowość gminna w pow.
Łulgnónëm w tëm błoće.Óm, ås, tå, ómy, åta, ajó, åj, åjta, - trzepotać, zwisać.Chyba cóś sobźe łubrzdéjåłeś.unosić się honorem, pysznić się, gniewać się.Sérowe (Surowe) n - miejscowość.Drewniany knebel, hak, wbity w båłk u sufitu służący do wyciągania przędzy.Śë, śs, ś, śëm śta, śó, kråś, kråśta -.Ornament, malowany pod sufitem.Ńe weźńe śë do jekéjś roboty tylo śedż kasyno w hotelu andersia j kyså, zob.Ë, ys, y, ëm, ta, ó, yj, yjta - uważnie wpatrywać się, wypatrywać.Duje, łaz kurz jdźe.